Υποχρεούστε να παραδώσετε το όχημα σε έναν κόμβο μόνο εάν βρίσκεστε σε χώρα εκτός του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου.