Vozilo morate dostaviti v vozlišče le, če se nahajate v državi, ki ni Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska in Združeno kraljestvo.