Povinnosť dodať vozidlo do strediska máte len vtedy, ak sa nachádzate v inej krajine ako Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Spojené kráľovstvo.