Wymaga się dostarczenia pojazdu do węzła komunikacyjnego tylko wtedy, gdy znajdujesz się w kraju innym niż Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia i Wielka Brytania.