Трябва да доставите автомобила в хъб, само ако се намирате в държава, различна от Белгия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Обединеното кралство.