Na rozhodnutie, či ponuku prijmete alebo nie, máte jeden pracovný deň. Keď tak urobíte, vozidlo je predané.