Έχετε μία εργάσιμη ημέρα για να αποφασίσετε αν θα αποδεχτείτε ή όχι μια προσφορά. Μόλις το κάνετε, το όχημα πωλείται.