„Moje oddelenie je zodpovedné za predaj automobilov po skončení ich lízingu. Ide o tisíce automobilov ročne. Aby sme tento odliv áut nasmerovali správnym smerom, spolupracujeme s ďalšími partnermi. OPENLANE je skratka pre rýchle, profesionálne a spoľahlivé služby, ktoré sú nevyhnutné pre podnik tak známy ako Athlon“.