«Το τμήμα μου είναι υπεύθυνο για την πώληση πρώην μισθωμένων αυτοκινήτων-leasing. Τα οποία ανέρχονται σε χιλιάδες οχήματα ετησίως. Για να κατευθύνουμε αυτήν τη ροή προς τη σωστή κατεύθυνση, συνεργαζόμαστε με άλλους συνεργάτες-εταίρους. OPENLANE σημαίνει γρήγορες, επαγγελματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες, κάτι που είναι απαραίτητο για μια τόσο γνωστή επιχείρηση όσο η Athlon».