Όχι, δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε μια προσφορά με την οποία δεν είστε ικανοποιημένοι.