Не, не сте задължени да приемете оферта, която не ви удовлетворява.