“Η OPENLANE αναλαμβάνει όλη τη γραφειοκρατία που σχετίζεται με την εξαγωγή. Αυτό καθιστά την πώληση διεθνώς εξίσου εύκολη με την πώληση σε εθνικό επίπεδο. Από τη συνεργασία μας με την OPENLANE, μπορούμε να παρουσιάζουμε σπουδαία αποτελέσματα κάθε χρόνο”.