„OPENLANE se postará o veškeré papírování spojené s vývozem. Díky tomu je mezinárodní prodej stejně snadný jako vnitrostátní. Díky spolupráci se společností OPENLANE můžeme každoročně prezentovat skvělé výsledky.“