Веднага след приключването на търга ще получите най-високата оферта в рубриката „за разпределение“ във вашия портал OPENLANE Sell.