Hneď po ukončení aukcie sa vám na portáli OPENLANE Sell zobrazí najvyššia ponuka v časti „to be assigned“ (bude priradená).