OPENLANE je špeciálne zriadená na poskytovanie služieb v oblasti obchodu s automobilmi. Predávame len profesionálnym predajcom automobilov v celej Európe a mimo nej.