OPENLANE Europe, początkowo z siedzibą w Belgii, od grudnia 2004 roku pośredniczy w internetowych aukcjach samochodowych. Działamy pod parasolem naszej macierzystej firmy KAR Global. Oznacza to, że korzystamy ze wszystkich możliwości naszej platformy KAR Global, z dostępem do wiodących w branży danych, analiz i najnowocześniejszych technologii. To wyjątkowa korzyść, której nie znajdziesz w całej Europie!