Με την OPENLANE, οι διεθνείς πωλήσεις γίνονται ευκολότερες. Πουλάτε απευθείας σε εμάς και εμείς αναλαμβάνουμε όλη τη διαχείριση και την επιμελητεία. Αυτό συνοδεύεται με ορισμένα πλεονεκτήματα:

  • Έχετε πρόσβαση σε διεθνείς αγοραστές χωρίς διασυνοριακές δυσκολίες και επιπλοκές. Επειδή πουλάτε απευθείας σε εμάς, σημαίνει ότι η εμπλοκή σας περιορίζεται στις υποχρεώσεις που έχετε σε τοπικό επίπεδο αγοράς. Οι απαιτήσεις ΦΠΑ και τα logistics για την παράδοση του οχήματος στον διεθνή αγοραστή αναλαμβάνονται από εμάς.
  • Έχετε πρόσβαση σε αγορές για «μη πωλήσιμα» οχήματα. Βρίσκουμε αγοραστές για αυτοκίνητα που δεν μπορείτε να πουλήσετε στη χώρα σας, για παράδειγμα, βαρέα αυτοκίνητα ντίζελ.