Όταν κανονίζετε ή διεξάγετε τη δική σας επιθεώρηση-έλεγχο, πρέπει να παρέχετε σαφείς φωτογραφίες:

  • τα έγγραφα του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και του πιστοποιητικού εγγραφής (ταξινόμησης)·
  • όλες τις εξωτερικές πλευρές του ·
  • το εσωτερικό του αυτοκινήτου
  • οποιαδήποτε ζημιά·
  • τα χιλιόμετρα στον χιλιομετρητή·
  • τον αριθμό πλαισίου.

Πρέπει επίσης να μας στείλετε μια λίστα με τα συστήματα του αυτοκινήτου που περιλαμβάνονται, όπως αυτόματο έλεγχο κλιματισμού, cruise control κ.λπ.