Οι δυναμικές δημοπρασίες, οι δημοπρασίες στόχου και οι τυφλές δημοπρασίες είναι συνήθως ανοικτές για 48 ώρες. Οι δημοπρασίες Buy Now διαρκούν συνήθως μόνο 24 ώρες. Αυτό μπορεί να διαφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε ο ειδικός πωλήσεων θα σας ενημερώνει για το πρόγραμμα των δημοπρασιών.