Η επιθεώρηση των οχημάτων σας είναι γρήγορη και εύκολη με την καθοδηγούμενη εφαρμογή OPENLANE Inspect για iOS και Android. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με την επιθεώρησή σας, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας.