«Η συνεργασία μας με την OPENLANE μάς έδωσε ένα τεράστιο πλεονέκτημα από οικονομικής πλευράς -αλλά και από πλευράς χρόνου- ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε τα αυτοκίνητά μας σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες, ταυτόχρονα, σε όλη την Ευρώπη σε δημοπρασίες που είναι ανοιχτές ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Μετά την πώληση, διαθέτουμε ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για τη διαχείριση, την πληρωμή και τη μεταφορά -στη δική μας γλώσσα.»