“Το ευχάριστο στη συνεργασία με την ΑΔΕΣΑ είναι η φιλική και ευχάριστη επαφή και η ομαλή διεκπεραίωση.”
Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τη μεταφορά των πωληθέντων αυτοκινήτων. Η OPENLANE φροντίζει γι’ αυτό. Στέλνουν μια μεταφορική εταιρεία για να παραλάβει τα οχήματα.”