Абсолютно! Нашият процес на продажба е разработен така, че да ви освободи от тежестите и проблемите, свързани с продажбата на автомобили. Какво можете да очаквате:

  • Експертни съвети. Можете да разчитате на нас за съвети относно цените и тактиката на продажба.
  • Безрискови продажби на автомобили. Ние се грижим за ДДС и поемаме целия финансов риск, за да не се налага вие да го поемате.
  • Без продажба, без такси. Получавате цена, от която сте доволни, или ние не ви начисляваме такси.
  • Партньор, на когото можете да се доверите. Ние сме тук, за да ви служим и подкрепяме с цялата помощ, от която се нуждаете.
  • Вашите автомобили се обработват с грижа. Ние се отнасяме с уважение към вас и вашите автомобили.
  • Безпроблемно администриране. Вие продавате директно на нас, а ние се занимаваме с цялата документация.
  • Лесен износ. Ние се грижим за цялата администрация по износа, така че международните продажби са максимално лесни.
  • Бързи плащания. Продавате директно на нас и получавате плащането си в рамките на два работни дни след приемането на офертата*.
  • Бързо събиране на автомобила. Ние вземаме автомобила от мястото, където се намирате, и го доставяме на купувача*.

*Приложимо за Белгия, Германия, Франция, Нидерландия, Италия и Обединеното кралство