Откакто отворихме врати през 2004 г., се разраснахме значително както по отношение на обема на продажбите, така и на рентабилността. Годишно продаваме над 74 000 автомобила. С офисите си в Белгия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Обединеното кралство разполагаме със силна клиентска база от над 100 000 регистрирани купувачи от повече от 50 държави. Повече купувачи означава по-голяма конкуренция и по-високи оферти, като по този начин ви осигуряваме най-добрите налични пазарни цени.