Динамичните търгове, целевите търгове и търговете на сляпо обикновено са отворени за 48 часа. Аукционите „Купи сега“ обикновено се провеждат само за 24 часа. Това може да се различава в Обединеното кралство, като в този случай вашият експерт по продажбите ще ви информира за графика на търговете.