8 години дейност в сектора на ремаркетинга на автомобили; „Оценявам бързината и международния обхват на инструмента за продажби, който позволява по-голяма бързина и прецизност и широка аудитория, на която да се предлагат акциите.“