“90 процента от продажбите ми се дължат на това сътрудничество. OPENLANE е партньор, без когото не бих могъл да живея.
Виждам, че броят на автомобилите, продадени чрез OPENLANE, се увеличава всяка година. Така че партньорството ми гарантира, че бизнесът ми ще продължи да се развива. Няма сложни процедури или правила.”