„Продажбата на автомобили не е една от основните ни задачи. Логично е, че предпочитаме да го възложим на външни изпълнители. В OPENLANE намерихме партньор, който изпълнява обещанието си да бъде гъвкав и да поеме цялата грижа за това.“