Pozdravte spoločnost‘ OPENLANE!

Jednoduchý remarketing vozidiel!

S radosťou vám oznamujeme, že OPENLANE je po novom OPENLANE.
Nová značka zodpovedá našej vízii vybudovať najväčšie svetové digitálne trhy s ojazdenými vozidlami a nášmu zámeru zjednodušiť veľkoobchod s automobilmi, vďaka čomu môžete vy dosiahnuť väčší úspech. Túto víziu a zámer stelesňujeme spojením všetkých našich kupujúcich, predajcov a vozidiel v Európe do openlane.eu 

OPENLANE predstavuje zásadnú zmenu. Ešte nikdy predtým sme neboli takí odhodlaní zjednodušiť vám remarketing áut ako teraz. A po spustení OPENLANE Europe to bude úplná hračka.

OPENLANE Europe je dcérskou spoločnosťou OPENLANE Inc., kótovanou spoločnosťou so sídlom v USA (NYSE, KAR), ktorá poskytuje zákazníkom na celom svete inovatívne remarketingové riešenia podnietené technológiou a s tým súvisiace služby. Spoločne sa venujeme tomu, aby remarketing áut – ktorý je zložitý a riskantný – prebiehal bez problémov a viedol k úspechu.

TPozrite si týchto sedem spôsobov, akými vám trhovisko  openlane.eu pomáha zefektívniť remarketingové procesy a vyhnúť sa bežným problémom:

01.

Cezhraničné odborné znalosti a ďalšie rady

OPENLANE uľahčuje cezhraničné transakcie vďaka jednému kontaktnému miestu navrhnutému pre rozsiahlu a rýchlo rastúcu sieť pozostávajúcu z viac ako 105 000 kupujúcich z celej EÚ. Okrem toho neustále investujeme do rozvoja miestnych a priamych predajných príležitostí.

Openlane map

02.

Predajné ceny v súlade s trhom

OPENLANE vytvára konkurenčné prostredie v celej EÚ, ktoré stimuluje vyššie ponuky, a zabezpečuje, že budete predávať svoje autá na tých správnych trhoch za správne ceny. Prostredníctvom nášho trhoviska môžete dosiahnuť trhovo zosúladené, konkurencieschopné predajné ceny.

OPENLANE consumer market price icon

03.

Istota a dodržiavanie zásad

OPENLANE berie na seba riziko pri každom predaji a zaisťuje dôsledné dodržiavanie všetkých príslušných nariadení vrátane nariadení o DPH, ako aj súladu s nariadením GDPR a nariadeniami o zabezpečení. Vďaka tomuto záväzku sa nemusíte ničoho obávať a môžete sa spoľahnúť na každú transakciu.

Openlane lock

04.

Bleskovo rýchle platby

OPENLANE zaisťuje rýchlu a efektívnu platbu a prevod vlastníctva a zabezpečuje vám bezproblémový predaj.

Openlane bank icon

05.

Integrácia bez námahy

OPENLANE poskytuje integráciu údajov o vozidlách a aukciách prostredníctvom používateľsky ústretového rozhrania, ponúka funkcie agregovaného predkladania cien, čím zjednodušuje a optimalizuje vašu remarketingovú cestu.

06.

Komplexné hlásenie vozidiel

OPENLANE vás vybaví komplexnými nástrojmi na podávanie správ a správu vozidiel, ktoré vám poskytnú prehľad o vašom inventári a umožnia vám rozhodovať sa informovane.

OPENLANE digital copy icon

07.

Lepšie riadenie úspechu

OPENLANE ponúka poradenstvo na každom kroku. Naša platforma a tím poskytuje neoceniteľné štatistiky, ktoré vám pomôžu optimalizovať výsledky vášho remarketingu, od cenových stratégií po skóre predajnosti, až po riadenie úspešnosti predaja.

OPENLANE seller score icon

Skrátka, s radosťou vám predstavujeme OPENLANE ako nové meno a tvár našej spoločnosti v Európe stelesňujúce náš záväzok zjednodušiť vám remarketing áut. S OPENLANE ako so svojím dôveryhodným partnerom sa môžete pohybovať v prostredí remarketingu áut jednoducho, efektívne a s istotou.

Ďakujeme vám za neustálu dôveru a podporu a pozývame vás vydať sa s nami za týmto novým dobrodružstvom. Tešíme sa na vás na trhovisku openlane.eu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našej novej značky nás neváhajte kontaktovať. Obráťte sa na svojho dôveryhodného správcu účtu.