Nove perspektive za novu godinu?

Nove perspektive za novu godinu? Članak napisao Gocar Data – Analiza i mišljenja izražena u ovom članku samo su autorova, a ne OPENLANE Europe. U posljednjim člancima Gocar Data analizirali su različite utjecaje COVID-19 na europski automobilski sektor kroz različite aspekte. Kako je počela nova godina, napravili su jedan korak unatrag i napravili “širu sliku”…