Нови перспективи за новата година?

Нови перспективи за новата година? Статията е написана от Gocar Data – Анализът и мненията, изразени в тази статия, са единствено на автора, а не на OPENLANE Europe. В последните статии на Gocar Data бяха анализирани различните въздействия на COVID-19 върху европейския автомобилен сектор в различни аспекти. С началото на новата година те направиха една…