Αναλαμβάνουμε όλα τα logistics για την παραλαβή και την παράδοση για επιλεγμένες χώρες. Μόλις λάβετε την πληρωμή σας, θα φροντίσουμε το αυτοκίνητο να φύγει από το χώρο σας εντός τριών εργάσιμων ημερών*.

*Εφαρμόζεται για το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Ιταλία.

**Πέντε εργάσιμες ημέρες για την OPENLANE Γερμανίας.

Εάν δεν βρίσκεστε σε μία από τις παραπάνω επιλεγμένες χώρες, θα παραλάβουμε το όχημα από ένα HUB στη χώρα σας. Ως εκ τούτου, απαιτούμε να παραδώσετε το όχημα στο HUB πριν μπορέσουμε να παραλάβουμε και να παραδώσουμε το όχημα στον αγοραστή σας.