Εάν βρίσκεστε σε χώρα εκτός του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών ή του Ηνωμένου Βασιλείου, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την OPENLANE μετά την εκχώρηση του οχήματος με πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση και τη διεύθυνση του κόμβου.