Ναι, για τις δημοπρασίες της κοινότητας μπορείτε να παρακολουθείτε τις εισερχόμενες προσφορές στην ενότητα “σε δημοπρασία”.