Ако се намирате в държава, различна от Белгия, Германия, Франция, Италия, Нидерландия или Обединеното кралство, след като присвоите автомобила, ще получите имейл от OPENLANE с информация относно фактурирането и адреса на хъба.