Kolika je vrijednost automobila zamijenjenih ili zaliha u Europi?

Kolika je vrijednost automobila zamijenjenih ili zaliha u Europi? Koliko vrijedi određeni automobil? To je jedno od najtežih pitanja u svijetu remarketinga, a ujedno i najvažnije. Uostalom, odgovor određuje vašu profitnu maržu kao trgovca. Stoga je najbolje ne shvaćati pitanje previše olako. Mnogo je čimbenika koji određuju cijenu automobila za zamjenu ili zalihe, ali najvažniji…