Ποια είναι η αξία των αυτοκινήτων που ανταλλάσσονται ή βρίσκονται σε απόθεμα στην Ευρώπη;

Ποια είναι η αξία των αυτοκινήτων που ανταλλάσσονται ή βρίσκονται σε απόθεμα στην Ευρώπη; Ποια είναι η αξία ενός συγκεκριμένου αυτοκινήτου; Πρόκειται για ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα στον κόσμο της επανεμπορίας και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό. Εξάλλου, η απάντηση καθορίζει το περιθώριο κέρδους σας ως έμπορος. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να μην…