ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η νέα λειτουργία διαπραγμάτευσης προσφέρει στους αγοραστές και τους πωλητές της OPENLANE Europe περισσότερες ευκαιρίες για να κλείνουν συμφωνίες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η νέα λειτουργία διαπραγμάτευσης προσφέρει στους αγοραστές και τους πωλητές της OPENLANE Europe περισσότερες ευκαιρίες για να κλείνουν συμφωνίες. Feb 24, 2023   Η OPENLANE Europe κάνει τα πράγματα ακόμα πιο εύκολα για τους πελάτες της, δίνοντας τη δυνατότητα σε αγοραστές και πωλητές να διαπραγματεύονται την τελική τιμή ενός οχήματος μετά τη λήξη…