СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА: Нова функция за договаряне предлага на купувачите и продавачите на OPENLANE Europe повече възможности за сключване на сделки.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА: Нова функция за договаряне предлага на купувачите и продавачите на OPENLANE Europe повече възможности за сключване на сделки. Feb 24, 2023   OPENLANE Europe прави нещата още по-лесни за клиентите, като дава възможност на купувачи и продавачи да се договарят за крайната цена на автомобила след приключване на аукциона. Това е допълнителна възможност…