Αποθέματα αυτοκινήτων στον πυθμένα: η επίδραση της τιμολόγησης

Αποθέματα αυτοκινήτων στον πυθμένα: η επίδραση της τιμολόγησης Το άρθρο γράφτηκε και τα δεδομένα παρέχονται από την Gocar Data – Η ανάλυση και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά του συγγραφέα και όχι της OPENLANE Europe. Στο τελευταίο άρθρο της Gocar Data τον Σεπτέμβριο, συζητήθηκαν οι αιτίες των χαμηλών αποθεμάτων αυτοκινήτων…