Запаси от автомобили на дъното: ефектът на ценообразуването

Запаси от автомобили на дъното: ефектът на ценообразуването Статията е написана и данните са предоставени от Gocar Data – Анализът и мненията, изразени в тази статия, са единствено на автора, а не на OPENLANE Europe.   В последната статия на Gocar Data през септември бяха обсъдени причините за ниските наличности на автомобили на всички европейски…