Какъв е процесът на провеждане на аукцион на OPENLANE?

Предлагаме четири различни типа аукциони: Динамични аукциони Те съставляват по-голямата част от аукционите на adesa.eu. Процесът на динамичния аукцион е много прост: аукционът е пуснат за определен период от време. Купувачите могат по всяко време да видят каква е текущият най-висок залог. Наддаването приключва в края на аукциона. Целеви аукциони Целевите аукциони са подобни на…