Фургони и повредени автомобили: продаваеми или загуба?

Фургони и повредени автомобили: продаваеми или загуба? В OPENLANE можете да търгувате не само с леки автомобили, но има и пазар за ванове и автомобили с повреди. „Възможността“ за вас като управител на автопарк е да направите и тези видове автомобили печеливши.    Остатъчна стойност на лекотоварните автомобили  Лекотоварните автомобили са работните коне на автопарка.…